Octovat nebo neoctovat ????? autor: Tomáš Marný

10.05.2012 09:22

 

....octovat nebo neoctovat????? Naprosto správně položená otázka. Důležité se zamyslet nad následujícími fakty. Co vlastně ve vzduchu způsobuje ocet. Položme si podobnou otázku. Pít koloidní střibro nebo nepít.....     ..... které je prokazatelně nejlepším antibiotikem pro člověka a zvířata!!!!! Vysvětlím velice stručně, jasně a jednoduše, aby každý pochopil.

Vysvětlení pojmu:

Pojem VYSOCE NEGATIVNÍ znamená částice s ohromnou energií, která principem imploze regeneruje určitou dobu svůj náboj a částečně předává na ostatní částice.

Koloidní stříbro (dále jen KS) v těle člověka je vysoce negativní částicí, která v krvi a mimobuňečné tekutině, zabíjí z 98% bakterie, a 100% viry. To je přece fantastické, protože na viry farmacie nemá žádné "léky". Ke dvěma procentům bakterií, které nezabije úplně, se KS chová macešsky nikoliv mateřsky!!!!!Je důležité si uvědomit, že v dnešní době nejsou pro lidi až tak nebezpečné bakterie, ale viry. Při zabití jednoho jediného viru jakoukoliv chemií nebo zapperem, viry okamžitě mutují. Pak už stejný způsob likvidace na ně nefunguje. Jediný neustále funkční mechanizmus, na které se viry a bakterie neumějí nastavit je KS.

Popis mechaniky je následující.

Vysoce negativně nabité malé částice KS, se přitahnou k pozitivně nabitým virům a baktériím. Viry a baktérie dýchají pomocí enzymů. Jakmile se viry a baktérie dostanou do kontaktu s KS, ztratí náboj, přestanou vytvářet enzymy pomocí kterých dýchají a nastává problém. Udusí se do 20 vteřin mladé kolonie baktérií a do 2 minut staré vyvinuté baktérie. Po udušení přebere částečně negativní náboj virus a baktérie, ztratí pozitivní náboj pomocí kterého dýchá a tělo je může jako mrtvé konečně odstranit. Takto působí dle kvality KS v těle od jednoho dne do 7 dnů. Jakmile vypadne KS z koloidního stavu, tělo KS odstraní a člověk ho vymočí. (Při těžkých nemocech a napadení organismu smrtelnými viry se používá KS v hodnotách 15 000ppm - 25 000ppm. Na trhu normálně nedostupné). Zajisté pochopíte proč.....

Jak funguje ocet v ovzduší je obdoba KS v krvi a mimobuňečné tekutině. Dle zákonů vesmíru jak v makrokosmu tak v mikrokosmu, jak v mikrokosmu tak v nanokosmu je nám jasné, že všechno je jeden celek. Když přirovnáme vzduch k mimobuňečné tekutině nebo krvi, dochází ke stejným nebo obdobným jevům s vypařeným octem do ovzduší. Vysoce negativní ionty vypařeného nebo rozprášeného octu do ovzduší začínají rychle stoupat a předávat částečně svůj náboj na okolní molekuly.

Bylo by dobré si uvědomit, že chemtrailováním popřípadě následným nabíjením částic pomocí haarpu, dochází k přebití atmosféry pozitivními náboji. Skoro všechno pozitivní je v přírodě a v člověku smrtonosné, naopak negativní je v přírodě a v člověku životadárné. Celá příroda a člověk žije na principu negativního náboje. Když jsou všechny buňky ve zvířeti nebo člověku pozitivní, znamená to pro dotyčné zvíře či osobu exitus.

Jakákoliv bouřka je v přírodě způsobena poruchou atmosféry a nabíjení atmosféry pozitivními náboji. Před bouřkou se člověku špatně dýchá, lidé kolabují a dostávají infarkty. Po bouřce lidé otevírají okna a dýchají čerstvý, vysoce negativní vzduch, nabitý blesky a bouřkovou vodou.

Nyní zpět k octování. Z domácnosti moc dobře víte, že ocet je nejlepší čistící prostředek skoro na všechno. Tím pádem také na vzduch. Víte přece, že v bytech kde se nekouří a přijdou k Vám neodolatelní kuřáci a zapálí si, dává se na skříň houbička s octem, která pach dle vysvětleného způsobu zlikviduje. Kuřácké byty, kde atmosféra je už nesnesitelná, jsou také mnohými notorickými kuřáky čištěny octem. Octem se čistí také záchody a ledničky od pachu. Princip jsem vysvětlil.

V atmosféře je to obdobné. Vysoce negativní částice octu nabíjí atmosféru negativně. Také viry a baktérie namražené na hliníku v prášku a roptylované chemtraily s těmito částicemi reagují. Viry a bakterie se tímto likvidují a reakce chemických látek s octem je jasná. Samozřejmě že odpad rozprášený do vzduchu musí někam spadnout. Když máte po octování nad hlavou modré nebe, z letadel je vidět jasně modrý komín a proto se snaží ho zase rychle zalepit. Většinou bezúspěšně. Zreagované částice a hliník dopadá pak v okruhu 20-30 km opět na zem. Záleží na množství rozptýleného octu. Proto radím lidem, aby se domluvily skupiny lidí na octování a úspěšně likvidovaly jejich rozpoutanou třetí světovou válku pomocí chemtrailů octem. Zreagované chemikálie nejsou tak nebezpečné jako ostře pozitivně nabité. A proto raději nemyslete pozitivně, ale konstruktivně.....