Co to na svět sprejují? / What in the World are they spraying?

30.09.2011 23:54

Dokument o chemtrails:

https://dokumentarni.tv/zivotni-prostredi/co-to-na-svet-sprejuji-what-in-the-world-are-they-spraying